Gemeente Tilburg

Agile werken bij de gemeente

Door Gemeente Tilburg, 21-06-2021
Bij de gemeente werken we elke dag voor de inwoners van Tilburg. Ons werk begint en eindigt daar. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. We proberen aan te sluiten bij de opgaven in de stad. De leefwereld van onze inwoners. Daarvoor is het óók nodig de manier van werken te veranderen.
 

Agile portfolio management

Onder andere afdeling Communicatie werkt daarom met agile portfolio management (APM). Agile is een manier van denken, werken en organiseren die helpt om continu aan te sluiten bij de steeds veranderende en complexere opgaven van de stad. Het vormt de basis voor de manier van afstemmen, prioriteren en focus houden. Een essentieel instrument in het agile werken is het APM-canvas. Dit is een groot bord, dat centraal staat tijdens de agile bijeenkomst. Het bord zorgt voor een helder overzicht van alle ambities en de acties die nodig zijn om deze ambities te bereiken. Ook zijn in één oogopslag de mijlpalen en successen zichtbaar.
 

Werken aan wendbaarheid

Bernadette Elbers: “Werken voor Tilburg betekent werken in een snel veranderende en complexe wereld. Het is vaak moeilijk op langere termijn te voorspellen wat de impact van je acties is. Je moet onderweg telkens bijstellen. Dit vraagt om experimenteren, leren, doen en op basis daarvan je volgende stappen bepalen. Agile werken daagt dit uit en ondersteunt deze manier van werken.”
 

Blijven leren

Om van elkaar te blijven leren ontwikkelde de afdeling Communicatie een e-learning Agile Werken. Deze is opgenomen in het Tilburg Leerhuis; het digitale platform voor medewerkers van de gemeente Tilburg met al het trainingsaanbod. 
 

Meer dan een werkwijze

Jantine Trommelen is strateeg op de afdeling Communicatie en heeft met onder andere Organize Agile, een agile trainings- en consultancybureau, de e-learning ontwikkeld. Jantine: "Ik ben de ringleider in het agile team Samen en Dichtbij. Mijn rol is het faciliteren van het team en de agile manier van werken. Dit betekent dat ik het team begeleid bij het maken van een goede prioritering die past bij de opgaven, tijd, capaciteit en interne opdrachtgevers. Zo zijn we wendbaarder en reageren we sneller op opgaven dan we anders zouden doen. Dat is een groot voordeel. Als we echt agile zijn dan leren we van elkaar, bedenken we bij iedere opdracht wat de bedoeling is en wie daarin welke rol heeft. Agile zijn is dan meer dan werkwijze of methode."