Frank

De puzzelstukjes op de juiste plek

Frank is strateeg afdeling Ruimte*. In die rol is hij een inhoudelijk verbindende schakel tussen allerlei relevante netwerken en beleidsambtenaren van de gemeente Tilburg. Hij signaleert, verkent en vertaalt relevante trends en ontwikkelingen naar keuzes en acties. ‘Mijn taak is om de buitenwereld naar binnen te halen en aan de buitenwereld te laten zien waar wij ons als gemeente sterk voor maken. In feite ben ik voortdurend bezig om in- en uit te zoomen op ontwikkelingen. Wat zien we in breed perspectief, wat zijn de speerpunten van het Rijk en hoe kunnen we daar vanuit Tilburg op aansluiten?’

Thuis in de stad

Frank: ‘Ik heb iets met steden en wat dat doet met mensen. Hoe steden gevormd zijn en hoe ze veranderen. Ik kon als kind urenlang door atlassen bladeren en vanaf de middelbare school ben ik gefascineerd door stedelijke ontwikkeling. Wat maakt dat mensen zo graag in steden willen wonen? En hoe kunnen we daar met alle uitdagingen de beste balans in vinden? De stad is leefgebied, maar ook een motor voor het aanjagen en versterken van nieuwe ontwikkelingen. In een stad komen alle levensgebieden en domeinen bij elkaar. Als je kijkt naar megasteden als Tokyo, Shanghai en New York, dan is Nederland eigenlijk een dunbevolkte stad.’

Achtergrond

‘Ik heb cultuurgeschiedenis in Utrecht gestudeerd en ben daarna in de politiek werkzaam geweest. Ik was jarenlang directeur van de Van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66 in Den Haag. Daarna heb ik nog even gewerkt in de directie van een bedrijf in Amsterdam, maar dat paste niet bij mij. Ik vind het veel leuker om me bezig te houden met de cultuurkant van organisaties en de samenleving. Hoe gaan we met elkaar om en stimuleren we de gewenste beweging?’

Trotse Tilburgers

‘Ik ben een gelukkig mens als de belangen en ambities van Tilburg worden onderkend en wanneer dat bijvoorbeeld leidt tot meer investeringen of meer subsidies. Ik geniet ervan als ik zie dat het zelfbeeld van Tilburgers de afgelopen jaren veel positiever is geworden. Tilburgers zijn steeds trotser op hun stad. En terecht, want er gebeuren hier ontzettend veel mooie dingen. MindLabs is daar een prachtig voorbeeld van. Daarin komt relevante expertise bijeen op het gebied van interactieve technologie en gedrag in de vorm van state-of-the-art research, onderwijs en ondernemerschap.’

Puzzelstukjes samenbrengen

‘In mijn studie heb ik geleerd om complexiteit te duiden, om vanuit samenhang naar de ontwikkelingen te kijken. Verbanden en relaties zien en de juiste elementen bij elkaar brengen. Wat in mijn functie van pas komt, is een behoorlijk grote tolerantie voor onzekerheid en een positief kritische houding. Ik vraag graag door naar onderliggende lagen. Waarom we iets op een bepaalde manier doen en of dat wellicht slimmer of beter kan.’

Stip op de horizon

‘Ik zie het als een voorrecht dat ik mee mag werken aan de gezamenlijke droom van de stad. Er is ontzettend veel in beweging en ik voorspel dat de binnenstad van Tilburg over tien jaar een hotspot is, the place to be. Ik wil ervoor zorgen dat Tilburg een nog gavere stad wordt met nog meer aantrekkingskracht. De stad als kunstwerk en toppunt van menselijke energie en creativiteit. Een stad waar mooie architectuur samengaat met natuur en landschap. Een stad die klopt en waarin je jezelf kan onderdompelen.’

Lidwien Camps, regisseur en verbinder vanuit de provincie Noord-Brabant voor de omgevingskwaliteit van BrabantStad: “In de ambtelijke overleggen Ruimte en Wonen en Ruimte en Bereikbaarheid kijken we steeds hoe we zo effectief mogelijk kunnen samenwerken en wat daarin een volgende stap kan zijn. Ook kijken we letterlijk bij elkaar in de keuken, ambtelijk of met onze bestuurders. Binnenkort hebben we een ambtelijke bijeenkomst op locatie in het Dommelpark, in de gemeenten Eindhoven en Nuenen. Samen kijken we welke opgaven hier liggen in de overgang van stad en land en hoe we daar als één overheid kunnen samenwerken om het landschap met kwaliteit vorm te geven. Frank van Mil is dan de moderator. Hij heeft een scherpe blik op de samenhang van alle opgaven in het fysieke domein en schakelt gemakkelijk tussen verschillende schaalniveaus. Frank zet Tilburg op de kaart en streeft daarbij nadrukkelijk naar maatschappelijke meerwaarde en verwezenlijking van hogere gemeenschappelijke doelen. Hij is net als ik een echte verbinder met aandacht voor mensen. Hij weet hoe hij de juiste personen met elkaar in contact kan brengen. De opgaven in en rond de steden zijn gelijksoortig en complex. Integraal verbinden wordt steeds noodzakelijker. Daarom trekken we samen op en leren we van elkaar door kennis en ervaringen te delen.”

*Frank werkt momenteel als directeur van regio Hart van Brabant

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Meld je aan voor een job alert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!