Elise

Samen werken aan de energietransitie

Elise is Projectleider Energietransitie binnen het team Openbare Ruimte. Vanuit deze functie werkt ze aan plannen om wijken te verduurzamen. Een rol die, zo vertelt ze, draait om het samenbrengen van mensen, om samen de energietransitie te versnellen. Tilburg wil namelijk in 2045 energieneutraal zijn. Elise: “Het mooie aan mijn werk is het contact met inwoners en ondernemers. Zo ben ik naast mijn werk op kantoor, ook vaak in de wijken om samen te werken en in gesprek te gaan met wijkpartners, inwoners en organisaties.” Vanaf de zomer van 2023 werkt Elise bij Gemeente Tilburg."

Projecten

Rondom energietransitie bestaan er verschillende langlopende projecten. Een van de projecten waar Elise bij betrokken is, is de wijkaanpak van Quirijnstok in Tilburg Noord. Daar is eerder een proeftuin aardgasvrije wijk georganiseerd. Dit was een pilotproject om samen met inwoners Quirijnstok aardgasvrij-klaar te maken. Elise: “Wijkbewoners zijn daar enorm enthousiast en denken graag mee met het plan om de buurt te verduurzamen. Daarvoor organiseer ik, samen met de duurzaamheidsmakelaar in de wijk, regelmatig bijeenkomsten en activiteiten.” Naast dit project begeleidt Elise VVE’s op juridisch, technisch en bouwkundig gebied en werkt ze aan een wijkuitvoeringsplan. Voor dat plan onderzoekt ze samen met inwoners en ondernemers hoe je een wijk het beste van het aardgas af kan krijgen.

“Als projectleider hang je echt boven zo’n samenwerking. Je bent constant bezig om de juiste mensen bij elkaar te brengen, en zorgt ervoor dat iedereen vooruit kan.” Projecten lopen vaak voor een langere tijd. Daardoor ontstaat er binnen een project ook een groot netwerk aan betrokkenen. Volgens Elise zijn die contacten met inwoners en betrokken partijen super waardevol en is het enorm belangrijk om iedereen te blijven betrekken bij ontwikkelingen. Elise: “Zo werken we samen aan een lange termijnagenda om zoveel mogelijk impact te maken.”

Elise voor een raam met uitzicht over Tilburg.

Achtergrond

Als echte Tilburgse heeft Elise altijd al interesse gehad in een functie bij Gemeente Tilburg én in duurzaamheid in het algemeen. Toch is haar achtergrond heel anders. Zo studeerde ze Management en Toerisme. Het was een logische stap om na haar studie aan de slag te gaan bij Tui. Alleen gaf het werk daar te weinig voldoening. Haar passie voor duurzaamheid bracht Elise bij een nieuwe baan, als Medewerker Duurzaamheid bij de ABG-gemeenten. Later is Elise aan de slag gegaan als Adviseur Duurzaamheid bij Gemeente Roosendaal. In 2022 heeft Elise een master afgerond in Integraal Energietransitiebeleid en na een periode als Adviseur Energietransitie werkzaam te zijn geweest in Roosendaal, is ze gestart als Projectleider Energietransitie in haar eigen stad Tilburg.

Belang van energietransitie

Volgens Elise is de energietransitie geen kwestie van wel of niet willen, maar van een uiterste noodzaak. Elise: “Wat ik zo belangrijk vind aan de energietransitie is dat iedereen mee moet kunnen doen. Het moet betaalbaar blijven voor iedereen. En iedereen moet er uiteindelijk op vooruit gaan. Daar moeten we samen naartoe werken. Als we nu niks doen, ben ik bang dat heel veel mensen een onprettige leefomgeving krijgen en mogelijk in de financiële problemen gaan komen. En natuurlijk is de druk op het klimaat enorm.”

Het team

Elise werkt al een tijdje aan de energietransitie, en merkt dat er door de jaren heen een hoop is veranderd. “Je merkt dat het onderwerp steeds meer is gaan leven in de samenleving. Voor veel mensen is duurzaam leven al de norm.” Elise merkt ook dat er steeds meer wordt ingezet op dit thema, zo heeft ze het aantal collega’s die werken aan duurzaamheid flink zien toenemen. Elise: “Het team binnen de gemeente is enorm professioneel, en op de juiste momenten dus ook heel serieus. Maar op de werkvloer merk je ook dat er flink gelachen kan worden. Ik vind het een gezellige groep met een enorm open cultuur.”

Verder geeft Elise aan dat er binnen de organisatie veel cursussen en trainingen worden aangeboden. Niet alleen op het gebied van de energietransitie, maar ook op veel andere vlakken. Elise: ”Je kunt je hier blijven ontwikkelen. Wat ook fijn is, is dat je bij Gemeente Tilburg gewoon aan kunt geven wat je wilt. Daar wordt dan ook echt iets mee gedaan. Zo bestaan er mogelijkheden om door te groeien, maar bijvoorbeeld ook om door te stromen in een hele andere functie.”

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Meld je aan voor een job alert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!